EGZAMINY

Wszystkie kursy prowadzone przez nasze centrum są certyfikowane. Dyplom ukończenia kursu nie jest jednak wystarczającym dokumentem, by dokonać stosownego wpisu np. do rodowodu psa. Nasze centrum regularnie organizuje oficjalne egzaminy, podczas których sędziowie Związku Kynologicznego w Polsce dokonują oceny pracy psów, które ukończyły szkolenie pod opieką naszych instruktorów. Dyplom uzyskany podczas tego rodzaju imprezy upoważnia np. do wpisu do rodowodu ukończonego szkolenia lub uzyskania prawa do wystawiania psa w klasie użytkowej (egzamin IPO, konkursy pracy).

 Ważne informacje:
  • egzamin jest odpłatny: koszt ustala Oddział w wysokości 60,00-80,00 zł
  • by przystąpić do egzaminu należy by członkiem Związku Kynologicznego w Polsce oraz posiadać legitymację z aktualną, opłaconą składką,
  • przed egzaminem nasze centrum organizuje 3 sesje przygotowawcze, które różnią się od typowego szkolenia, gdyż skoncentrowane są na umiejętności prezentacji psa podczas zawodów oraz omówieniu punktów karnych, jakie można uzyskać wykonując kolejne ćwiczenia przewidziane w stosownym regulaminie,
  • Regulaminy, według których przeprowadzane są egzaminy dostępne są na stronie: pliki-do-pobrania.htm

  :: NAJBLIŻSZY EGZAMIN

 2016
 
*Aktualności dostępne na stronie FB ( TUTAJ )


*Starsze wydarzenia:
 więcej...
*
 więcej...
 
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone. EDYTOR
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews