KYNOTERAPIA

RODZAJE ZAJĘĆ PROWADZONYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT WG. DELTA SOCIETY:

AAA (Animal Assisted Activity) - zajęcia odbywają się na zasadzie swobodnego kontaktu ze zwierzęciem, nie muszą mieć ściśle ukierunkowanego celu, a terapeuta nie ma obowiązku prowadzenia szczegółowej dokumentacji. Ich celem jest przede wszystkim kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt.Mogą przybierać formę indywidualną, lub grupową. Prowadzone są w różnych miejscach.

  • kynoterapia aaa
  • kynoterapia aaa
  • kynoterapia aaa

AAE (Animal Assisted Education) - to forma, której celem jest nauka, trening, a w szczególności nabywanie umiejętności zdobywania wiedzy. Edukacja jako pewien proces jest tu stale wzbogacana i uatrakcyjniana obecnością psa, bądź innego zwierzęcia. Od terapeuty wymagane jest wykształcenie pedagogiczne. Często pracuje on jako tzw. nauczyciel wspomagający, bądź prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

  • kynoterapia aae
  • kynoterapia aae
  • kynoterapia aae

AAT (Animal Assisted Therapy) -  to rodzaj terapii, w której wszystko jest dokładnie zaplanowane, a zwierzę staje się integralną częścią terapii, leczenia rehabilitacyjnego, lub szpitalnego. Prowadzący musi posiadać wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, medyczne itp. Proces planowania i sama terapia odbywa się przy udziale specjalisty danej dziedziny w której chcemy wykorzystać obecność zwierzęcia (rehabilitant, logopeda, pedagog, lekarz).Spotkania stanowią pewien ciąg i ukierunkowane są na konkretny cel. Najczęściej są to terapie indywidualne, bądź w grupach nie przekraczających pięć osób. Odbywają się głównie w placówkach oświatowych, rehabilitacyjnych, bądź szpitalnych, w szczególnych przypadkach w domu pacjenta.

  • kynoterapia aat
  • kynoterapia aat
  • kynoterapia aat

AACR (Animal Assisted Crisis Response) – to wspomaganie obecnością psa lub innych zwierząt procesu psychoterapii dzieci po traumach, oraz osób przebywających w ośrodkach interwencji kryzysowej. Celem takiej terapii jest zaspokojenie podstawowych potrzeb psychologicznych (poczucia bezpieczeństwa, miłości, bliskości), oraz redukcja stresu pourazowego. Obecnie w polskich realiach nie ma jeszcze grupy prowadzącej tego typu zajęcia.

 2016
 
*Aktualności dostępne na stronie FB ( TUTAJ )


*Starsze wydarzenia:
 więcej...
*
 więcej...
 
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone. EDYTOR
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews