KYNOTERAPIA

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE  TERAPII KONTAKTOWEJ Z UDZIAŁEM PSA


Celem Kursu jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli, wolontariuszy oraz pracowników oświatowych do prowadzenia zajęć z zakresu dogoterapii/kynoterapii. Plan zajęć Kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne z zakresu oligofrenopedagogiki, psychologii rozwojowej, elementów logopedii, podstaw z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz metodologii prowadzenia zajęć z udziałem psa. W ramach warsztatów Uczestnik i jego pies poznają metody i techniki szkolenia psów terapeutycznych.

Kynoterapia to umiejętność osiągania celów terapeutycznych poprzez udział w zajęciach psa. Dlatego ŚCK PRESTOR stworzyło program zakładający uczestnictwo w kursie zespołów stworzonych z człowieka i psa. Rozwiązanie pozwala na holistyczne wykorzystanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kynoterapii. Kurs Doskonalenia Zawodowego dla Nauczycieli z zakresu terapii kontaktowej z udziałem psa odbywa się w ramach dokształcania zawodowego dla nauczycieli i pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu kynoterapii. Absolwent Kursu otrzymuje świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego oraz zdaje egzamin, do którego przystępuje wraz z psem i otrzymuje certyfikat potwierdzający wyszkolenie psa na odpowiednim poziomie (PRESTOR). Program Kursu został opracowany przez wykwalifikowany zespół: zoopsychologa, pedagoga zdrowia.

:: PROGRAM
:: INFORMACJE ORGANIZACYJNE
:: ZAPISY

 2016
 
*Aktualności dostępne na stronie FB ( TUTAJ )


*Starsze wydarzenia:
 więcej...
*
 więcej...
 
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone. EDYTOR
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews