SZKOLENIE PSÓW TERAPEUTYCZNYCH

ZAWÓD KYNOTERAPEUTY


Od 01.07.2010 roku do prawa polskiego został wprowadzony zawód kynoterapeuty. W odpowiedzi na nasze zapytanie odnośnie szkoleń przygotowujących do w/w zawodu uzyskaliśmy następującą odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, iż dopiero:
„W przyszłym roku planujemy utworzenie 300 nowych standardów kwalifikacji zawodowych. Lista zawodów dla których będą tworzone standardy zostanie skonstruowana w ramach szerokich konsultacji z partnerami społecznymi. Zostaną również uwzględnione wszystkie sygnały świadczące o problemach z kształceniem lub szkoleniem przygotowującym do wykonywania nowych zawodów, gdyż stanowić będą one ważne źródło informacji do ustalania listy standardów, które powinny być utworzone w pierwszej kolejności. (...)
W związku z powyższym nasze kursy tj. Kurs Psa Terapeutycznego I stopnia oraz Kurs Psa Terapeutycznego II stopnia do momentu wydania standardów przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozostają bez zmian.

 2016
 
*Aktualności dostępne na stronie FB ( TUTAJ )


*Starsze wydarzenia:
 więcej...
*
 więcej...
 
© 2005 PRESTOR, Wszelkie prawa zastrzeżone. EDYTOR
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews